View the embedded image gallery online at:
http://kodric.hr/akcije.html#sigFreeId3cc342b8f6

AKCIJA NA ROBU IZLOŽENU U SALONU - DO ISTEKA ZALIHA

STARA CIJENA : 8.121,69 Kn

NOVA CIJENA  : 5.000,00 Kn

Cijena se odnosi samo na ložište i oblogu ( fco naše skladište/salon)

Montaža,gipskartonska obloga,spojni i vezni materijal i pribor , te izolacijski materijal obračunavaju se posebno

 

View the embedded image gallery online at:
http://kodric.hr/akcije.html#sigFreeId6bdfe60629

AKCIJA NA ROBU IZLOŽENU U SALONU - DO ISTEKA ZALIHA

STARA CIJENA : 32.461,59 Kn

NOVA CIJENA  : 20.000,00 Kn

Cijena se odnosi samo na ložište i oblogu ( fco naše skladište/salon)

Montaža,gipskartonska obloga,spojni i vezni materijal i pribor , te izolacijski materijal obračunavaju se posebno

 

View the embedded image gallery online at:
http://kodric.hr/akcije.html#sigFreeId3750711e93

AKCIJA NA ROBU IZLOŽENU U SALONU - DO ISTEKA ZALIHA

STARA CIJENA : 26.691,00. Kn

NOVA CIJENA  : 15.500,00 Kn

Cijena se odnosi samo na ložište i oblogu ( fco naše skladište/salon)

Montaža,gipskartonska obloga,spojni i vezni materijal i pribor , te izolacijski materijal obračunavaju se posebno

 

View the embedded image gallery online at:
http://kodric.hr/akcije.html#sigFreeId7cb86cf546

AKCIJA NA ROBU IZLOŽENU U SALONU - DO ISTEKA ZALIHA

STARA CIJENA : 25.184,87 Kn

NOVA CIJENA  : 14.500,00 Kn

Cijena se odnosi samo na ložište i oblogu ( fco naše skladište/salon)

Montaža,gipskartonska obloga,spojni i vezni materijal i pribor , te izolacijski materijal obračunavaju se posebno

 

View the embedded image gallery online at:
http://kodric.hr/akcije.html#sigFreeIdd6045177f6

AKCIJA NA ROBU IZLOŽENU U SALONU - DO ISTEKA ZALIHA

STARA CIJENA : 24.629,18 Kn

NOVA CIJENA  : 15.500,00 Kn

Cijena se odnosi samo na ložište i oblogu ( fco naše skladište/salon)
Montaža,gipskartonska obloga,spojni i vezni materijal i pribor , te izolacijski materijal obračunavaju se posebno.

View the embedded image gallery online at:
http://kodric.hr/akcije.html#sigFreeIdac0b3f6c32

AKCIJA NA ROBU IZLOŽENU U SALONU - DO ISTEKA ZALIHA

STARA CIJENA : 22.095,41 Kn

NOVA CIJENA  : 14.000,00 Kn

Cijena se odnosi samo na ložište i oblogu ( fco naše skladište/salon)
Montaža,gipskartonska obloga,spojni i vezni materijal i pribor , te izolacijski materijal obračunavaju se posebno.

View the embedded image gallery online at:
http://kodric.hr/akcije.html#sigFreeId9fb22e4321

AKCIJA NA ROBU IZLOŽENU U SALONU - DO ISTEKA ZALIHA

STARA CIJENA :62.220,98

NOVA CIJENA  : 38.500,00

Cijena se odnosi samo na ložište i oblogu ( fco naše skladište/salon)
Montaža,gipskartonska obloga,spojni i vezni materijal i pribor , te izolacijski materijal obračunavaju se posebno.

View the embedded image gallery online at:
http://kodric.hr/akcije.html#sigFreeId7acaaee54f

AKCIJA NA ROBU IZLOŽENU U SALONU - DO ISTEKA ZALIHA

STARA CIJENA : 40.422,72 Kn

NOVA CIJENA  : 26.000,00 Kn

Cijena se odnosi samo na ložište i oblogu ( fco naše skladište/salon)
Montaža,gipskartonska obloga,spojni i vezni materijal i pribor , te izolacijski materijal obračunavaju se posebno.

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://kodric.hr/akcije.html#sigFreeId0f72161027

AKCIJA NA ROBU IZLOŽENU U SALONU - DO ISTEKA ZALIHA

STARA CIJENA : 6.478,87 Kn

NOVA CIJENA  : 4.200,00 Kn

Cijena se odnosi samo na ložište i oblogu ( fco naše skladište/salon)
Montaža,gipskartonska obloga,spojni i vezni materijal i pribor , te izolacijski materijal obračunavaju se posebno

 

View the embedded image gallery online at:
http://kodric.hr/akcije.html#sigFreeId82206e77c8

AKCIJA NA ROBU IZLOŽENU U SALONU - DO ISTEKA ZALIHA

STARA CIJENA : 6.248,40 Kn

NOVA CIJENA  : 4.500,00 Kn

Cijena se odnosi samo na ložište i oblogu ( fco naše skladište/salon)

Montaža,gipskartonska obloga,spojni i vezni materijal i pribor , te izolacijski materijal obračunavaju se posebno