Tehničke karakteristike:

Snaga  
Nazivna toplinska snaga    7,8/8,5 kW
Snaga grijanja         5,5-11,1 kW
Gorivo/Potrošnja ugljen
Efikasnost >80%
Dimenzije/težina  
Visina vrata 594 mm
Širina vrata 410 mm
Širina tijela    480 mm
Dubina tijela    408 mm
Promjer dimnjačke cijevi  160 mm
Otvaranje vrata    „na krilo“
Težina    110 kg