Tehničke karakteristike:

Snaga  
Nazivna toplinska snaga    5,5 Kw
Snaga grijanja     4,5-7 Kw
Gorivo/Potrošnja Drvo,Drveni briket/  1.9 kg/h  
Efikasnost >80%
Dimenzije/težina  
Tijelo (š*v*d) u mm 490*1600*490
Promjer dimnjačke cijevi u mm 150
Otvor vrata(v*š) u mm 440*425
Težina u kg    140-159
Emisije         
Minimalni radni tlak 12Pa
Srednja vrijednost CO <903 mg/Nm3
Emisija čestica i letećih pepela <40 mg/Nm3

Katalog